Inscripció on-line
 
 
 
 
 
Accés per a empreses

INSCRIPCIONS INDIVIDUALS I MÚLTIPLES
Li preguem utilitzar aquest accés si, com a empresa,
desitja realitzar el registre d'un sol participant
o bé un registre de grup (2 o més participants).
Podrà escollir el tipus d'inscripció a realitzar per a
cada participant, i si a més existeix l'opció d'allotjament,
podrà realitzar inscripció + allotjament o simplement allotjament.
Si vostè s'ha registrat prèviament a un altre congrés
organitzat per Torres Pardo no hi ha necessitat
de tornar a registrar-se, el mateix accés és vàlid.

REGISTRAR-SE (nou usuari)

ACCÉS (usuari registrat)


Ha oblidat la seva contrasenya?
 
Accés individual

INSCRIPCiÓ INDiVIDUAL
Aquest accés és únicament per a particulars.
Podrà escollir el tipus d'inscripció a realitzar,
i si a més existeix l'opció d'allotjament, podrà
realitzar inscripció + allotjament o simplement
allotjament.
Si vostè s'ha registrat prèviament a un altre congrés
organitzat per Torres Pardo no hi ha necessitat
de tornar a registrar-se, el mateix accés és vàlid.REGISTRAR-SE (nou usuari)

ACCÉS (usuari registrat)


Ha oblidat la seva contrasenya?
 
 
 
 
  En compliment amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, se l'informa que les dades de caràcter personal que faciliti a TORRES PARDO, S.L. s'incorporaran a un arxiu titularitat d'aquest últim.  
En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació i, si escau, portabilitat o cancel·lació davant TORRES PARDO S.L. presentant un escrit en Carrer Nàpols187, 2n BARCELONA (08013) o enviant un correu electrònic a rgpd@torrespardo.com, indicant com a Assumpte: “RGPD, Drets Afectat”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Pot accedir a més informació mitjançant el següent enllaç: http://torrespardo.com/politica-de-privacidad/